Pregătire de specialitate și instruire ulterioară conform Institutului de Management în Asigurări (IMA)

Conform noilor prevederi legislative emise de ASF prin Ordinul nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională și pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16/05/2012) fiecare persoană care dorește să lucreze ca intermediar în asigurări trebuie să urmeze un program de pregătire profesională aprobat de ASF, finalizat cu examen de absolvire, în urma căruia să obțină certificatul de absolvire, corespunzător calității dorite.

 

Programul de pregătire oferit de Kunden Conference este conceput în așa manieră încât să deservească nevoilor și cerințelor existente pe piața asigurărilor la un nivel calitativ foarte ridicat.

 

Ulterior înscrierii în Registrul intermediarilor în asigurări, la perioade succesive de maximum 3 ani, respectiv de 2 ani în cazul conducătorilor executivi ai brokerului de asigurări și/sau reasigurări, intermediarii în asigurări vor urma un program de pregătire profesională continuă, în conformitate cu  prevederile normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Dovada absolvirii unui astfel de program este deţinerea certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională continuă.Lipsa certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională continuă conduce la pierderea calității deținute, la imposibilitatea exercitării activităţii de distribuţie a produselor de asigurare și la încetarea valabilității certificatului de calificare profesională utilizat anterior pentru dobândirea calității deținute.

 

Pentru a îmbunătăți nivelul de pregătire al personalului din asigurări în vederea asigurării unor servicii din ce în ce mai calitative pliate necesităților clienților, potențiali asigurați, societatea Kunden Conference Education & Management își propune dezvoltarea unui concept de pregătire profesională adaptat nu doar cerințelor legislative ci și nevoilor pieței de asigurare.

 

Astfel, societatea Kunden Conference Education & Management prin calitatea dobândită (furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor, fiind înscrisă în Registrul furnizorilor la poziția F-0017) susține cursuri de calificare profesională și pregătire profesională continuă în domeniul asigurărilor care asigură promovarea examenelor de profil ale Institutului de Management în Asigurări (IMA). IMA este înființată de ASF în vederea implementării programelor de pregătire profesională, având ca principal obiectiv asigurarea în mod unitar a pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor, precum şi atestarea şi cordonarea activităţii de calificare profesională a persoanelor care îşi manifestă intenţia de a lucra în acest domeniu, în activităţi conexe asigurărilor şi în domenii similare cu cel al asigurărilor.

 

Metodologia de predare avansată utilizată de către KundenConference în cadrul programelor de calificare și pregătire continuă, asigură parcurgerea informațiilor la o capacitate superioară, transformând un participant al cursurilor societății într-un absolvent al examenului IMA.

Examenele sunt organizate de IMA atât la sediul său din București, cât și în oricare dintre cele 5 centre regionale de care dispune (Iași, Constanța, Cluj, Tg.Mureș și Timișoara) fiind astfel acoperit întregul teritoriu al țării.

 

Procedura de înscriere la examen, precum și calendarul sesiunilor de examinări sunt afișate pe site-ul Institutului www.ima-imi.ro, la secțiunile – urmează link-urile:

http://www.ima-imi.ro/comisia/proceduri/proceduri.html  - procedură

http://www.ima-imi.ro/comisia/examene/examene.html- sesiune examene

X

Acces sistem VIP Online

Loading