Termeni şi condiţii

 

Acceptarea condiţiilor

 

www.kundenconference.ro (denumit în continuare "site") este site-ul oficial al Societăţii KUNDEN CONFERENCE EDUCATION & MANAGEMENT S.R.L. (denumită în continuare "KundenConference") pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor Kunden Conference. Utilizarea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

 

Prin accesarea acestui site, utilizatorii consimt să respecte următoarele condiţii de utilizare fără restricţii sau alte pretenţii. Aceşti termeni şi condiţii pot fi revizuiţi în orice moment prin actualizarea acestui material fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Orice revizuire trebuie respectată, de aceea această pagină trebuie vizitată periodic pentru a afla termenii şi condiţiile obligatorii la acel moment.

 

Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

 

Descrierea serviciilor

 

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul oferă utilizatorilor informaţii referitoare la activitatea KundenConference.

 

Neangajarea răspunderii

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, materialele de pe acest site sunt furnizate vizitatorilor, fără a oferi orice fel de garanţie în mod direct sau indirect, iar Kunden Conference nu oferă nici o garanţie în mod direct sau indirect, sau cu privire la comercializare şi caracterul adecvat pentru un anumit scop. KundenConference nu garantează aplicabilitatea neîntreruptă şi lipsa erorilor pentru funcţiile și informațiile existente în materialele conţinute de site. În acelaşi timp, Kunden Conference nu oferă nici o garanţie asupra faptului că defecţiunile vor fi corectate sau că acest website sau serverul care îl pune la dispoziţie nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. KundenConference nu oferă nici o garanţie sau expunere privind utilizarea sau rezultatele utilizării materialelor de pe acest site referitor la corectitudinea, acurateţea ori consecvenţa lor sau în orice altă privinţă.

 

Dumneavoastră (şi nu Kunden Conference) vă asumaţi costul integral pentru service, reparaţii sau orice alte corectări. Informaţiile şi descrierile din acest site nu sunt în mod obligatoriu descrieri complete ale termenilor, restricţiilor şi condiţiilor aplicabile pentru aceste produse şi servicii, ci sunt furnizate doar cu scopul de informare generală.

 

Acest site poate conţine trimiteri (link-uri) către alte site-uri care nu aparţin de KundenConference. Kunden Conference nu este răspunzătoare pentru conţinutul acelor site-uri. Includerea oricărui link către astfel de site-uri nu implică aprobarea sau avizul oferit de către KundenConference pentru acele site-uri sau pentru conţinutul lor.

 

Kunden Conference întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii, privind activităţile sale. Deşi KundenConference depune eforturi pentru a prezenta publicului prin intermediul acestui site informaţii exacte şi actuale, uneori pot interveni erori sau omisiuni. În conformitate cu legislaţia aplicabilă în jurisdicţia respectivă, KundenConference nu oferă nici o garanţie privind acurateţea conţinutului de pe acest site. Nu există nici o situaţie (neglijenţa este inclusă) în care Kunden Conference sau vreo parte implicată în crearea, producerea sau punerea la dispoziţie a website-ului să fie răspunzătoare pentru orice daune directe, majore, minore, indirecte sau penalizatoare care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza materialele de pe acest site.

 

În acelaşi timp, KundenConference nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nici nu este considerată răspunzătoare pentru orice daune sau viruşi care pot infecta calculatorul sau altă proprietate a utilizatorului în urma accesării sau utilizării site-ului sau a descărcării de pe site a oricărui tip de materiale, date, texte, imagini, reprezentări audio sau video. Informaţia oferită este exclusiv de natură generală; nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată; poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Kunden Conference nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

 

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

 

KundenConference nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

Drepturile asupra conţinutului site-ului

 

Acest site este proprietatea Kunden Conference. Toate informaţiile conţinute de acest site sau orice alt site aflat în proprietatea, sub licenţa sau controlul KundenConference nu pot fi valorificate, copiate, reproduse, republicate, transmise sau distribuite în nici un fel, fără acordul prealabil scris al Kunden Conference. Puteţi descărca materiale conţinute de acest site numai pentru uz personal, cu condiţia de a păstra şi respecta menţiunile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală prezente pe materiale.

 

Nu este permisă distribuirea, modificarea, republicarea sau utilizarea conţinutului – texte, imagini, reprezentări audio şi video – în scop public sau comercial, fără acordul prealabil în scris din partea KundenConference. Compania nu oferă nici o garanţie că utilizarea materialelor conţinute de acest website nu va încălca drepturile unor terţe părţi.

 

Termeni juridici

 

Dacă nu se specifică altfel în acest material, Kunden Conference nu face nici o menţiune conform căreia materialele de pe acest website sunt disponibile pentru a fi utilizate în orice locaţie. Cei care aleg să acceseze acest site o fac din proprie iniţiativă şi sunt responsabili să respecte legislaţia locală. Dacă nu se specifică altfel, informaţiile conţinute de acest site nu constituie o ofertă de vânzare sau o cerere de cumpărare de produse sau servicii de la KundenConference.

 

Nici un produs sau serviciu nu sunt ofertate sau vândute de Kunden Conference, iar în cazul în care sunt comercializate, nu vor fi în vigoare în acele jurisdicţii în care o astfel de ofertă, cerere sau act de vânzare –  cumpărare nu este în concordanţă cu legislaţia privind comercializarea și promovarea produselor și serviciilor din jurisdicţia respectivă. Unele produse şi servicii pot să nu fie disponibile în toate jurisdicţiile.

 

Drepturi de proprietate asupra informaţiei

 

Orice informaţii, cu excepţia datelor sau informaţiilor personale, transmise electronic sau în orice alt mod către KundenConference prin intermediul acestui site, inclusiv datele, întrebările, comentariile sau sugestiile vor fi tratate ca informaţii neconfidenţiale şi vor deveni proprietatea Kunden Conference. Astfel de informaţii, cu excepţia datelor sau informaţiilor personale, pot fi folosite în orice scop precum reproducere, solicitări, dezvăluire, transmitere, publicare şi afişare.

 

KundenConference are dreptul de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui site, sau în orice alt mod, în orice scop precum dezvoltarea şi promovarea produselor folosind astfel de informaţii.

 

Mărci înregistrate şi drepturi de proprietate intelectuală

 

Toate mărcile înregistrate, nume de comercializare, sigle şi embleme sunt proprietatea Kunden Conference. Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat că poate fi preluat, orice licenţă sau drept de utilizare a unei mărci expuse pe acest site sau orice alt material fără acordul prealabil în scris din partea KundenConference. Este strict interzisă utilizarea mărcilor sau a oricăror alte materiale expuse pe acest site, cu excepţia modului în care sunt prezentate aici. Imaginile expuse pe site sunt proprietatea Kunden Conference sau compania are permisiunea de a le utiliza. Utilizarea acestor imagini de către vizitator sau cineva autorizat de acesta este interzisă, cu excepţia cazului în care este permisă în mod special de KundenConference. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legislaţia privind drepturile de proprietate intelectuală, legislaţia privind mărcile înregistrate, confidenţialitatea şi publicitatea, precum şi reglementările de comunicare.

 

Licenţe de software

 

Vi se aduce la cunoştinţă că orice program software care poate fi pus la dispoziţie sau furnizat prin intermediul acestui site, poate conţine tehnologie care se supune unor controale stricte conform legislaţiei de control a exportului din Statele Unite şi alte ţări şi jurisdicţii. Prin acest document, vă exprimaţi acordul că nu veţi transfera sau exporta asemenea programe de soft prin încălcarea regulilor şi legislaţiei de export aflată în vigoare.

 

Kunden Conference nu autorizează descărcarea sau exportarea de pe acest site a oricărui program de soft sau date tehnice către oricare jurisdicţie unde această acţiune este interzisă prin reguli şi legislaţie de control a exportului.

 

Reguli privind informaţiile

 

Cu privire la informaţiile disponibile pe acest site, KundenConference declară în mod expres că nu oferă nici o garanţie (direct sau indirect), și că nu deţine nici o relaţie de reprezentare în privinţa materialelor de pe acest site sau orice alt site legat de acest site.

X

Acces sistem VIP Online

Loading