Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

 

Colectarea datelor personale ne permite să înțelegem nevoile și cerințele dumneavoastră, pentru a furniza acele servicii și produse de care dumneavoastră aveți nevoie. Societatea Kunden Conference Education & Management S.R.L. (denumită în continuare KundenConference) respectă confidențialitatea informațiilor preluate de la utilizatorii săi.


Confidențialitate


Pentru a răspunde întrebărilor Dvs. și pentru a ține evidențe despre folosirea site-ului nostru poate apărea necesitatea de a vă cere informații cu caracter personal, cum ar fi numele şi prenumele, adresă, e-mail, număr de telefon. Aceste informații însă nu vor fi folosite pentru a vă transmite alte oferte sau diverse informații despre serviciile firmei noastre fără acordul Dvs.

Kunden Conference se obligă să protejeze confidențialitatea vizitatorilor site-ului.

Acest site poate utiliza tehnologii care să permită colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre Dvs: adresa Dvs de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informații despre traficul realizat de Dvs prin site-ul nostru. Toate aceste informații colectate de KundenConference prin intermediul site-ului au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite de site.


Securitatea membrilor


În timpul procesului de înregistrare, vi se va aloca o parolă care vi se va transmite prin e-mail. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acestei parole și sunteţi în întregime responsabil pentru toate activitățile și taxele ce pot apărea prin utilizarea acesteia.

Protejarea informatiilor confidenţiale

Informațiile colectate de la Dvs sunt foarte importante și de aceea sunt confidențiale.
 

Nota de informare privind protecţia datelor personale


Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciilor și produselor aparținând Kunden Conference.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, KundenConference va gestiona în condiții de siguranță și va prelucra datele cu caracter personal (numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, loc de muncă, diplome studii, CNP, serie şi nr. act de identitate) ale participanţilor la programele de pregătire profesională, având obligaţia de a administra, respectând toate cerinţele de securitate şi doar pentru scopurile menţionate, datele personale și ale familiei pe care dumneavoastră ni le transmiteţi.

 

Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de faptul că, deşi Kunden Conference respectă în totalitate măsurile tehnice de securitate cu privire la datele personale şi regulile privind protecţia acestor date, atunci când accesaţi o legătură („link") către orice alt site de pe acest site, operatorul celuilalt site poate colecta informaţii despre dumneavoastră, inclusiv prin intermediul mesajelor "cookies" sau alte tehnologii. În plus, furnizorul dumneavostră de internet sau de alte servicii poate colecta informaţii despre sau trimise de către dumneavoastră atunci când folosiţi acest website sau orice alt website.

 

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteţi către KundenConference prin intermediul acestui website vor fi utilizate exclusiv în scopul procesării cererii dumneavoastră şi a oricăror altor chestiuni administrative în legătură cu participarea dvs la oricare din programele derulate de către Kunden Conference. De asemenea, datele pot fi incluse în informări statistice care pot fi divulgate către terţe persoane, dar asemenea informări statistice nu vor cuprinde date identificabile cu o anumită persoană.

 

Compania nu va utiliza informaţiile transmise prin rubrica "Contact" în scopuri de marketing şi nici nu vor fi divulgate către terţe persoane în scopuri de marketing. Nu aveţi obligaţia de a furniza nici un fel de date cu caracter personal către KundenConference şi refuzul dumneavoastră de a furniza asemenea date nu va avea nici o consecinţă legală, va împiedica doar trimiterea formularului către Kunden Conference.

 

Informaţiile cu caracter personal pe care le înregistraţi pe acest website sunt destinate utilizării de către KundenConference şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: societăților cu care există o colaborare contractuală, Comisiei de monitorizare a calităţii pregătirii profesionale din cadrul Intitutului de Management în Asigurări fondată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, sponsorilor/finanţatorilor cursurilor, și pot fi comunicate autorităților publice, la cererea acestora, conform legii şi în condiţiile reglementate de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dvs. cu ocazia înscrierii la oricare dintre programele de pregătire derulate.

Refuzul furnizării datelor personale determină imposibilitatea înscrierii la aceste cursuri.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea aveţi dreptul de a face opoziţie la prelucrarea datelor cu caracter personal şi să solicitaţi ştergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi să vă adresaţi cu o cerere scrisă datată şi semnată către Kunden Conference. Sunteţi de acord cu aplicarea legii române în privinţa raportului juridic între dumneavoastră şi KundenConference.

 

Prin formularea unei cereri adresată Kunden Conference sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai sus şi consimţiţi la furnizarea către KundenConference a datelor cu caracter personal pe care le înregistraţi pe acest website şi consimţiţi la prelucrarea de către Kunden Conference a acestor date cu caracter personal.

 

S.C. Kunden Conference Education & Management S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentul acord în conformitate cu legile în vigoare, fără notificare și fără îndeplinirea altor formalități în prealabil.

X

Acces sistem VIP Online

Loading