Academia de management – pentru dezvoltarea personalității și pentru următorul pas în carieră

Kunden Conference Education & Management este academia cu atribuții de organizare, pregătire şi susţinere de traininguri profesionale ale managerilor implicați în intermedierea produselor de asigurare.

Sistemul de training este un proces continuu, gândit în acord cu specificul învățării la adulți și orientat către formarea de aptitudini și obiceiuri de lucru, care te conduc la performanță.

KundenConference își propune îmbunătățirea adaptabilității managerilor din domeniul asigurărilor la mediul economic aflat în continuă schimbare, în special în vederea introducerii de tehnologii moderne și soluții organizaționale care să conducă la creșterea calității serviciilor prestate populației, respectiv la creșterea calității și productivității muncii, oferind pentru aceștia oportunitatea de a se dezvolta la nivel personal și profesional.

Kunden Conference își propune dezvoltarea carierei personale pentru toți participanții prin training și programe de dezvoltare atât în plan profesional cât și motivațional, trasând o direcție de urmat pentru atingerea mai rapidă a țelurilor fixate și a drumului spre succes.

 

KundenConference este astfel structurată încât să-i ofere managerului posibilitatea identificării acelor cerințe care stau la baza construirii unei cariere de succes în domeniul dorit.

Cea mai mare problemă în alcătuirea unei cariere este menținerea motivației de a duce la bun sfârșit planul de dezvoltare al fiecărui manager. Pe lângă evaluările periodice este nevoie de o pregătire continuă care să ajute la atingerea obiectivelor.

Un bun manager are în vedere urmarea unui plan de lucru bine definit, este organizat, știe să coordoneze consultanții care fac parte din echipa sa, să atragă noi consultanți în echipa sa și să-i formeze de așa manieră încât să-și atingă planul propus, oferindu-le sprijin în mod continuu.

Kunden Conference Education & Management se axează pe dezvoltarea abilităților managerilor orientate pe modelarea comportamentului oamenilor concentrați pe succesul afacerii lor.

 

Obiectivele academiei de management sunt îndreptate pe dezvoltarea funcțiilor managementului:

  • Selecția;
  • Formarea de noi consultanți;
  • Stabilirea obiectivelor individuale și monitorizarea performanțelor;
  • Ȋndrumarea și consultanța pentru cei cu experiență;
  • Suport în prospectarea pieței;
  • Instruirea personală în management.

 

Odată cu creșterea complexității actului de vânzare, managerul are un rol important în domeniul comunicării cu clienții, concentrându-se pe identificarea necesităților reale ale clientului și construirea unui climat de încredere.

În cadrul academiei de management, prin seminariile de pregătire și instruire a managerilor interesați de dezvoltarea individuală,  lectorii care vor conduce aceste seminarii vor dezbate și următoarele etape care alcătuiesc procesul de intermediere:

 

Prospectarea pieței definită ca fiind fundamentul activității consultantului de asigurări, este un proces de calificare a potențialilor clienți prin utilizarea informațiilor cunoscute despre aceștia pe baza unor criterii clare de evaluare. Este de asemenea un proces de căutare continuă de noi potențiali clienți.

 

Abordarea potențialilor clienți Avantajele unei astfel de abordări sunt economia de timp și posibilitatea planificării activităților. Obiectivul este obținerea unei întâlniri cu un posibil client. Scopul acestei instruiri este de a învăța o abordare profesionistă pentru a avea permanent o agendă de lucru plină.

 

Interviul de stabilire a necesităților În această etapă consultantul, folosind instruirea adecvată și instrumentele de lucru corecte, stabilește necesitățile specifice împreună cu clientul. Rolul acestui seminar este învățarea corectă a structurii unei astfel de întâlniri și folosirea corectă a instrumentelor de lucru.

 

Prezentarea soluțiilor și finalizarea contractului Obiectivul acestei etape este finalizarea contractului de asigurare. Pentru a avea succes consultantul trebuie să analizeze cu atenție prima discuție cu clientul. El va construi un plan financiar  în 3 variante de soluții bazate pe analiza necesităților stabilite împreună. Finalizarea contractului este începutul unei colaborări de lungă durată între client și consultant. Aceasta înseamnă o relație de încredere și cunoaștere reciprocă dintre client și consultant.

 

Servicii de asistență post-vânzare Scopul acestei instruiri este pregătirea consultantului pentru întâlnirile periodice cu clientul. Această activitate trebuie pregătită din timp. O bună consiliere financiară se face ţinând la zi informațiile legate de client. Actualizarea datelor personale ale clienților se recomandă periodic. Această întâlnire menține încrederea clientului în consultant astfel încât îl va recomanda și altor posibili clienți.

X

Acces sistem VIP Online

Loading