Registru

Înainte de susținerea examenului final în prezența reprezentanților Institutului de Management în Asigurări (IMA), este oportun ca toți participanții la curs să parcurgă un test de evaluare cu scopul de a pregăti cursanții pentru examenul final, susținut în cadrul entității furnizoare de programe educaționale, abilitate în acest sens.

 

Ulterior parcurgerii cu succes a unei preexaminării, veți participa la examenul organizat de IMA susținut în una din locațiile sale: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Târgu-Mureș, Constanța.

 

Conform legislației în vigoare, fiecare persoană care a absolvit examenul de profesionalizare a Institutului de Management în Asigurări se va regăsi în cadrul unui registru, denumit – Registrul Absolvenților.

 

Examenul de absolvire constă în susținerea unui examen scris pe baza unui test grilă cu 25 de întrebări și 5 variante de răspuns pentru fiecare întrebare, dintre care una singură corectă. Nota minimă de trecere a examenului IMA este nota 6 (răspuns corect la minimum 19 întrebări).

 

Pentru mai multe detalii accesați site-ul oficial al Autorității de Supraveghere Financiară : http://www.csa-isc.ro/ și al IMA: http://www.ima-imi.ro/.

 

RATA DE PROMOVABILITATE:

Anul 2011: 94,44%

90 persoane au fost inscrise la examen

85 persoane au fost admise

 

Anul 2012: 87,18%

78 persoane au fost inscrise la examen

68 persoane au fost admise

 

Anul 2013: 81,55%

103 persoane au fost inscrise la examen

84 persoane au fost admise

 

 

X

Acces sistem VIP Online

Loading