Pregatire profesionala continua

Persoanele implicate în distribuția produselor de asigurare, ulterior înscrierii în Registrul intermediarilor în asigurări, la perioade succesive de maximum 3 ani, respectiv 2 ani pentru conducătorii executivi ai brokerilor de asigurare, au obligația să parcurgă un program de pregătire profesională continuă și să facă dovada obținerii certificatului de absolvire a acestuia, în conformitate cu prevederile Ordinului ASF nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, şi publicate în Monitorul Oficial nr. 329 din 16 mai 2012.

 

Pregătire profesională continuă - presupune actualizarea și îmbunătățirea permanentă a cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale specifice activității desfășurate în domeniul asigurărilor.

 

Detalii program:

1. Denumire: Pregătire continuă pentru persoanele care lucrează în domeniul distribuției produselor de asigurare

Dovada absolvirii unui astfel de program este deţinerea certificatului de absolvire al acestuia. Lipsa certificatului de pregătire profesională continuă conduce la imposibilitatea exercitării activităţii de distribuţie a produselor de asigurare.

 

2. Categoria programului: formare profesională – presupune pregătirea teoretică și practică pentru asimilarea cunoștințelor specifice domeniului asigurărilor.

 

3. Obiectivele cursului:          
a. Creşterea gradului de cunoaştere a cadrului legislativ al desfăşurării activităţilor de asigurare şi de intermediere în asigurări, inclusiv cel referitor la protecţia consumatorului, protecţia datelor cu caracter personal şi prevenirea şi combaterea spălării banilor;

b. Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe privind: principiile activităţii de asigurare; produsele de asigurare generale; piaţa asigurărilor; instituţii specializate.

 

4. Grup țintă:

Agenții de asigurare persoane fizice; conducători ai agenților de asigurare persoane juridice, subagenți, conducători ai activității de bancassurance, persoane fizice care desfășoară activitate de bancassurance, conducători executivi ai brokerilor de asigurări și/sau reasigurări, brokerii în asigurări/reasigurări; asistenții în brokeraj persoane fizice, conducători ai asistenților în brokeraj persoane juridice, precum și personalul propriu cu atribuții de intermediere în asigurări, personalul propriu al brokerului de asigurare/reasigurare, care are ca activitate intermedierea contractelor de asigurare/reasigurare.

 

5. Condiţionări şi cunoştinţe precerute:

Documente necesare:

  • Contract de participare semnat și achitarea unui avans din valoarea cursului;
  • Copie C.I.;
  • Copie după ultima diplomă de studii absolvite;
  • Copie după certificatul de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele în urma căsătoriei.

 

 

 

X

Acces sistem VIP Online

Loading