Calificare profesionala

În conformitate cu prevederile Ordinului ASF nr. 9/2012, care abrogă Ordinul ASF nr. 7/2010 și Ordinul ASF nr. 11/2011, începând cu data de 01 septembrie 2011, persoanele care doresc să activeze în domeniul distribuției produselor de asigurare trebuie să prezinte un certificat de calificare în vederea încheierii contractului de muncă, a contractului de mandat, respectiv de intermediere, iar persoanele care deja activează în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor au obligația ca la perioade succesive de maximum 3 ani, respectiv de 2 ani pentru conducătorii executivi ai brokerului de asigurări și/sau reasigurări să urmeze un program de pregătire profesională continuă aprobat de ASF.

 

Detalii program:

1. Denumirea programului: Calificare profesională pentru persoanele care intermediază produse de asigurare.

 

2. Categoria programului: formare profesională – presupune pregătirea teoretică și practică pentru asimilarea cunoștințelor specifice domeniului asigurărilor.

 

3. Obiectivele cursului/disciplinei:

a. Însușirea diferitelor tehnici de formare și dezvoltarea abilităților necesare pentru a activa în domeniul asigurărilor.

b. Cunoaşterea cadrului legislativ al desfăşurării activităţilor de asigurare şi de intermediere în asigurări.

c. Cunoaşterea cadrului legislativ referitor la protecţia consumatorului, protecția datelor cu caracter personal şi prevenirea şi combaterea spălării banilor.

d. Însuşirea conceptelor de bază ale asigurărilor: noţiunea de risc şi protecţie la risc, participanţii la procesul de asigurare, tipologia asigurărilor, specificul principalelor categorii de produse de asigurare, piaţa asigurărilor, instituţii specializate.

e. Asimilarea principiilor de bază ale comunicării şi negocierii în afaceri.

f. Deprinderea elementelor fundamentale ale tehnicilor de vânzare specifice produselor de asigurări.

Parcurgerea cursului asigură familiarizarea cursantului cu cadrul legislativ al activității de asigurare și de intermediere, cu piața asigurărilor, definirea asigurării, clasificarea asigurărilor, cu elementele tehnice ale asigurării, cu abordarea juridică a asigurării - contractul de asigurare, cu piaţa asigurărilor: actori, caracteristici, dimensiuni; prezentarea produselor de asigurare, noțiuni legate de protecția consumatorului, protecția datelor personale, prevenirea și combaterea spălării banilor, tehnici de vânzare și negociere a produselor de asigurare.

 

4. Grupuri țintă

a. Persoane dornice să dobândească noi cunoștințe și deprinderi, care să le permită abordarea unui nou domeniu de activitate. 

b. Persoane care activează deja în asigurări, fără să aibă o recunoaștere a competențelor deținute;

 

5. Condiţionări şi cunoştinţe precerute:

Persoane fizice care posedă diplomă de absolvent de liceu cu domiciliul sau reședința în România precum și cetățeni cu domiciliul sau rezidența în Spațiul Economic European care fac dovada că dețin cunoștințe bune de limba română.

Documente necesare:

  • Contract de participare semnat și achitarea unui avans din valoarea cursului;
  • Copie C.I.;
  • Copie după ultima diplomă de studii absolvite;
  • Copie după certificatul de căsătorie pentru persoane care și-au schimbat numele în urma căsătoriei.

 

 

 

 

 

 

X

Acces sistem VIP Online

Loading