Scopulinviata

Conform noilor prevederi legislative emise de ASF prin Ordinul nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională și pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16/05/2012) fiecare persoană care dorește să lucreze ca intermediar în asigurări trebuie să urmeze un program de pregătire profesională aprobat de ASF, finalizat cu examen de absolvire, în urma căruia să obțină certificatul de absolvire, corespunzător calității dorite.   Programul de pregătire oferit de...
Kunden Conference Education & Management este academia cu atribuții de organizare, pregătire şi susţinere de traininguri profesionale ale managerilor implicați în intermedierea produselor de asigurare. Sistemul de training este un proces continuu, gândit în acord cu specificul învățării la adulți și orientat către formarea de aptitudini și obiceiuri de lucru, care te conduc la performanță. KundenConference își propune îmbunătățirea adaptabilității managerilor din domeniul asigurărilor la mediul economic aflat în continuă schimbare, în...
Zig Ziglar spunea: “ Dorinţa de câştig nu înseamnă nimic fără dorinţa de pregătire”.   Managementul poate fi considerat ca reprezentând cea mai veche artă întrucât reclamă din partea conducătorilor talentul de a fixa obiective, a organiza și a coordona eforturile individuale în vederea realizării obiectivelor.   Prin intermediul Kunden Conference aveți posibilitatea de a cunoaște cele mai inovatoare idei și tehnici folosite de marii practicanți ai managementului de vânzare în asigurări.   KundenConference...
X

Acces sistem VIP Online

Loading